امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
خرید رهن و اجاره ثبت ملک شما درخواست ملک
معرفی محله ها
۷ اصل حیاتی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن
سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی نظیر ارز، طلا و سکه، بورس و … همواره از مهمترین اقدامات خانوارها بوده است. یکی از مهمترین بخش‌ها جهت سرمایه‌‎گذاری بخش مسکن است که همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران سنتی و عموم مردم جامعه قرار گرفته است.
خرید ملک برای سرمایه گذاری
خرید ملک برای سرمایه گذاری و برای اجاره دادن یک راه محبوب برای ثروت اندوزی درازمدت است. خرید ملک برای سرمایه گذاری از بسیاری سرمایه گذاری های دیگر ساده تر می باشد، اما برخی از مسائل مورد نیاز در این مقاله شما را .از خرید ملک برای سرمایه گذاری آگاه می کنند
بررسی رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی
رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از مهمترین نگرانی های سیاست گذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش مسکن می تواند نتایج زیانباری را در بخش مذکور و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک ها با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و بر مبنای داده های فصلی 1378-1393می باشد. نتایج حاصل از برآوردها نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها و قیمت مسکن وجود دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری و نرخ بهره واقعی اثر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن داشته است. در نتیجه لازم است سیاست گذار پولی در تنظیم سیاست های پولی به ویژه تغییر نرخ بهره، اثرات آن بر بخش مسکن را مورد توجه قرار دهد
شاخص های مطلوب مسکن و مشکلات آن در ایران
منظور از مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان صرفا یک سرپناه نیست. مفهوم سکونت فراتر از استقرار در یک چهار دیواری است. مسکن از ابعاد گوناگونی برخوردار است که از آن جمله ابعاد اقتصادی، روان شناختی، کالبدی و غیره را می توان نام برد. روند رو به رشد جمعیت در کشور (به خصوص در سالهای اخیر) و افزایش پدیده مهاجرت به شهرها و نیز سیاستهای اتخاذ شده در زمینه مسکن مشکلاتی را در این راستا بوجود آورده است. اگر چه در سالهای اخیر به احداث واحدهای مسکونی توجه زیادی شده است اما عدم توجه به بعد کیفی مسکن باعث شده تا این ساخت و سازها چندان با اقبال عمومی مواجه نباشد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی انواع اقامتگاه های شهری، ویژگیهای مسکن مطلوب در ایران شناخته شده و بر مبنای آن به آسیب شناسی مشکلات مسکن در ایران پرداخته شود. در انتها با شناخت از این مشکلات، راهکارهای مناسب در جهت کاهش آنها ارایه خواهد شد.