امروز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
تاریخچه محله انقلاب
این محله از شمال به خیابان انقلاب ،از جنوب به خیابان جمهوری اسلامی، از غرب به کارگر جنوبی و از شرق به خیابان ولی عصر (عج) محدود میشود. این محله از جنوب با محله پاستور از شرق با محله شیخ هادی و از غرب با محله جمالزاده در منطقه 11 و از شمال با منطقه های دانشگاه تهران و ولیعصر انقلاب در منطقه 6 ،همسایه میشود.
زمینهای محله در دوره قاجاریه بیرون از حصار تهران بودند و زمانی که حصار جدید تهران در دهه 1280 ساخته شد ،بخشی از این زمینها درون حصار و در شمالی ترین حد آن قرار گرفتند قسمت شمالی منطقه 11 قدمتی دیرینه نداشته و به دوره پهلوی بر می گردد .
محله انقلاب در حال حاضر به علت هم جواری با دانشگاه تهران به مکانی فرهنگی تبدیل شده و بخشی از آن را بازار نشر کتاب و محصولات فرهنگی  تشکیل می دهد.